Osonament

Osonament

És una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 1978. Gestiona una xarxa integrada de serveis comunitaris que tenen per objectiu cobrir les necessitats de rehabilitació, habitatge, treball i oci de persones amb trastorns de salut mental i drogodependències. Alhora promou projectes per sensibilitzar la població vers la salut mental.
www.osonament.cat

comparteix amb nosaltres