Comunitat Terapèutica del Maresme


Comunitat Terapèutica del Maresme

És una cooperativa de treballadors associats per donar serveis en salut mental en el territori del Maresme.
Els seus serveis estan concertats amb el Servei Català de Salut, del Departament de Salut de la Generalitat. Altres serveis depenen del Departament d’Acció Social i Ciutadania, uns altres del Departament de Treball.
www.salutmental.cat

comparteix amb nosaltres