Institució Balmes S.C.C.L.


Institució Balmes S.C.C.L.

La Institució Balmes S.C.C.L. es qualifica com una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre. El seu objectiu és oferir serveis educatius i d’assistència sanitària i en salut mental a la població infantil i juvenil.
Treballem per la inclusió a la societat del col·lectiu de nens i joves amb malalties i/o especials dificultats i limitacions físiques, sensorials i psíquiques, de qualsevol origen.

http://www.instituciobalmes.org/

comparteix amb nosaltres