Fundació Lar


fundacio lar

Fundació Privada Lar és una entitat sense ànim de lucre que inicia la seva activitat l’any 2001  amb la missió de treballar pel desenvolupament psicosocial, la rehabilitació comunitària i la normalització de les persones amb trastorns de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemàtica deriva del procés d’envelliment, contribuint així a crear  una societat més justa i igualitària.

Amb aquest objectiu l’entitat ha anat creant serveis públics d’habitatge, de rehabilitació en el lleu, laborals i de suport a  la pressa de decisions.

www.fundaciolar.cat

comparteix amb nosaltres