Centre L'Alba


Centre L'Alba

Entitat sense ànim de lucre creada l’any 1978. Concertada pel Departament d’Ensenyament i amb Conveni amb el Departament de Salut.  Ofereix Atenció Integral en Salut Mental Infantil i Juvenil  a la ciutat de Barcelona  en els següents serveis:  l’UME (Unitat Medico Educativa ) per a nens  i adolescents amb trastorns de conducta i d’altres trastorns de salut mental; el Servei  Educatiu i de Rehabilitació per a nens i adolescents amb TEA (Trastorns de l’Espectre Autista) i el Servei SATIS (Servei d’Acompanyament Terapèutic per a la Inserció Social)  amb subvenció de la Diputació de Barcelona.
www.centrelalba.cat

comparteix amb nosaltres