Fundació Nou Barris


fundacionoubarris

Es va constituir a l’any 1995 després de més de 12 anys d’experiència com Associació de professionals a Nou Barris amb la població infantil i juvenil. Des de l’any 1991, és un servei concertat pel Servei Català de la Salut per atendre a la
població de 0 a 18 anys del districte de Nou Barris.
fundacio9b.org

comparteix amb nosaltres