Fundació Vidal i Barraquer


Fundació Vidal i Barraquer

La Fundació amb més de 50 anys d’història compta amb diferents serveis:
Centre Mèdic psicològic de Sant Gervasi: Ofereix orientació i assistència psicològica i psiquiàtrica.
Institut Universitari de Salut Mental FVB: Té naturalesa permanent i es dedica a la investigació científico-tècnica i a la docència especialitzada.
Serveis de Salut Mental de Sant Andreu: Serveis públics concertats amb el Servei Català de la Salut per a la població adulta del districte de Sant Andreu.
Serveis de Salut Mental de Santa Coloma i Badalona: Serveis concertats amb el Servei Català de la Salut i realitzen el diagnòstic i tractament de menors de Santa Coloma de Gramenet

http://www.fvb.cat/

comparteix amb nosaltres