Fundació Hospital de Dia Nou Barris


 Fundació Hospital de Dia Nou Barris 

Institució terapèutica que atén a joves de 14 a 21 anys que presenten trastorns emocionals i de conducta, ja sigui en el context d’episodis crítics ode processos de desorganització i deteriorament psicopatològic i social,com son els trastorns mentals greus. El dispositiu terapèutic integra des dels aspectes mèdics, psicofarmacològics i psicoterapèutics (individual, grupal, institucions) als educatius i socials així con l’atenció a les famílies

comparteix amb nosaltres