La Ginesta

AF logo LaGinesta 1 

L’Associació Residencial Maragall és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat promoure i dur a terme la gestió, representació i administració de tot tipus de centres residencials, pisos protegits i llars residència dedicades a l’atenció, assistència i acolliment de persones amb malaltia mental i patologies assimilades.

La nostra raó de ser és el benestar de la persona, la seva promoció personal i social. Treballem per a la rehabilitació i reinserció dins la comunitat.

https://www.la-ginesta.com/

comparteix amb nosaltres