Institut Genus

Institut Genus és una entitat privada de serveis en l’àmbit de la salut i el benestar, creada per un equip de professionals amb compromís social, de caràcter interdisciplinari, per l’atenció, disseny i gestió de serveis assistencials i comunitaris.


Gestionem recursos assistencials propis a la ciutat de Barcelona i Reus i altres de concertats amb l'administració pública en l'àmbit preventiu, assistencial i de rehabilitació en el sector de la salut mental i les addicions.


 http://www.genus.cat/ 

LogoGenTransp600 copia

comparteix amb nosaltres