El repte d’atendre a pacients durant el confinament

En la crisi sanitària que ens trobem, els i les professionals dels Serveis de Rehabilitació Comunitària del CFP s’han organitzat  en temps record per oferir la millor atenció possible als i les pacients. 

L’objectiu és doble. Per una banda, fer-ho de forma personalitzada  per ajudar-los a sobrepassar aquest moment tan complicat. I, per  l’ altra, aconseguir que mantinguin els avenços que han fet en tot el procés de rehabilitació. Tal i com comenta Laura Gómez,  psicòloga del SRC Burriac, “aquesta és la nostra principal preocupació, aconseguir que no es descompensin després de tot l’esforç que hem fet, tan ells/es com els professionals, perquè millorin”.

També preocupa la pèrdua del moment en què estava el SRC Burriac amb l’inici d’activitats autogestionades  i el treball de voluntariat a la Integració Social, entre d’altres, que estaven funcionant molt bé.

La organització per aquesta etapa, tenint en compte que s’ha fet un tancament dels serveis d’atenció directa i que l’equip fa teletreball , s’ha basat en un Pla de Contingència fet a petició del Pla Director de Salut.

Algunes de les línies d’actuació que contempla són les següents:

Coordinació de l’equip i amb la xarxa de professionals:

  • La direcció tècnica es coordina diàriament amb les dues caps de servei per avaluar l’estat de treballadors/es i usuaris/es i amb l’equip directiu del CFP. Quan és necessari,també ho fa amb els equips sanitaris pertinents.
  • Quan la situació ho requereix es fa una coordinació amb serveis i/o professionals de la xarxa, com poden ser fundacions tutelars, el CSMA, el PSI o educadors/es  de pisos assistits.

Atenció a usuaris/es i a les seves famílies:

  • Cada usuari/a manté contacte telefònic, via whatsapp i email amb la seva persona referent. Aquest/a supervisa el seu estat psicosocial, li dona suport emocional, consells de prevenció i pautes a seguir durant el període de confinament.
  • L’equip dels SRC proposa idees d’activitats per mantenir els pacients actius. Jocs cognitius, lectures apropiades, exercicis físics a realitzar amb tutories, entre d’altres.
  • Es fa suport i acompanyament telefònic a la família dels i les pacients per ajudar a que el fet de no sortir de casa no empitjori la convivència.

Seguiment i mesures de prevenció:

  • Registre diari de les incidències i de l’estat físic i psíquic dels usuaris/es.
  • Detecció de riscos tenint en compte el confinament i la situació sanitària actual.

 

Més informació 

 

Noti Confinament SRC

comparteix amb nosaltres