Jornada de Bones pràctiques en l’abordatge de la violència contra la parella i drogodependències

 

La doble problemàtica de violència contra la parella i drogodependències és un fet que presenta dificultats específiques per al seu abordatge.


A Catalunya, la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències de Catalunya (XAD) atén anualment uns 15.000 pacients (dels quals el 80% són homes). Aquest fet situa els centres que la constitueixen en una posició privilegiada per detectar els pacients amb aquesta doble problemàtica i intervenir-hi.

 

Aquesta Jornada és un espai per compartir la feina feta en els darrers anys per tal de millorar l’abordatge de la violència contra la parella en els recursos assistencials de drogodependències.

 

13.04.05 jornades

 

Es presentaran els resultats de l’estudi realitzat a Catalunya que pretén conèixer la magnitud del problema i una experiència pilot per millorar la coordinació entre la XAD i els circuits de violència.

 

A partir d’aquí s’ha dissenyat un Pla d’implementació que s’acompanya d’uns materials de suport i guies elaborades per ajudar als professionals tant en les visites individuals com grupals.

 

Inscripció és gratuïta

comparteix amb nosaltres