El Tercer Sector reclama garanties d’accés als tests d’antígens

El Tercer Sector reclama al Govern garanties d’accés als tests d’antígens per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i mesures de suport a les entitats socials per cobrir els sobrecostos derivats de la Covid-19


• Alerten que les persones que tenen uns recursos econòmics molt limitats estan més exposades al contagi i no tenen garantit l’accés als tests d’antígens, malgrat la recent regulació del preu. 

• Reclamen mesures transversals de suport perquè totes les entitats socials puguin fer front als sobrecostos de la pandèmia i assegurar la màxima protecció tant a les persones ateses com a les professionals. 

• Manifesten que l’increment de les baixes laborals requereix reforçar els equips de treball per assegurar l’atenció a les persones i que la manca de personal està dificultant la gestió de les activitats, projectes i serveis socials que gestionen les entitats.

• Denuncien que en plena sisena onada la Generalitat de Catalunya hagi aturat la provisió de material de protecció a aquelles entitats socials que encara en rebien i que el Departament de Drets Socials no pugui garantir el pagament de sobrecostos previstos en el Decret 29/2020.

Llegeix la nota de premsa ,

person doing home covid test

Imatge: www.freepik.es

 

 

comparteix amb nosaltres