Nova reunió del Consell de Sector de Salut Mental de la Unió

Nova reunió del  Consell de Sector de Salut Mental de la UnióFòrum Salut Mental i Addiccions, vàrem participar el passat dia 24 de gener 2024 al Consell de Sector de Salut Mental de La Unió, on es va tractar el desplegament operatiu de l'Atenció a la Salut Mental i Addiccions i les prioritats del PDSMIA, com abordar el model esglaonat d'atenció en Salut Mental i explicar el desplegament territorial.

comparteix amb nosaltres