Drets Socials augmentarà un 35% el pressupost aquesta legislatura

Drets Socials augmentarà un 35% el pressupost aquesta legislaturaEl passat 4 de març es van presentar els pressupostos per al 2024 del departament de drets socials per part del conseller amb un increment del 35% respecte al 2023

Com a principals anuncis

El pressupost per al 2024 és de 3.612 M € i comporta els següents increments :

  • Increment de 115 M € per millorar tarifes i sous als serveis socials.
  • Increment de 26 M € per reduir llistes d'espera i crear 1.000 noves places de discapacitat, salut mental i gent gran.
  • Increment del 5,4% de l'IRSC (indicador de renda de suficiència) per millorar la Renda Garantida de Ciutadania i altres prestacions socials.

Els comptes de la Generalitat presentats al Parlament inclouen un nou increment de les prestacions socials, més de 1.000 places més als centres residencials i d’atenció diürna, incloent salut mental, i més dotació per a facilitar-ne l’accés

És continuarà amb el reforç ja iniciat dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP); es completarà el desplegament a tot el país de les Barnahus, el servei d’atenció als infants i adolescents víctimes de violència sexual amb una dotació de 7,3M€;

Augment en 20,8 M€ del pressupost destinat a projectes impulsats per les entitats del Tercer Sector, s’arriba a una inversió rècord de 95,6 M€. Una xifra  que es va anunciar com ampliable per continuar promovent polítiques de suport a la societat civil organitzada fomentant l’associacionisme, l'acció comunitària, el voluntariat, les xarxes de participació ciutadana i el civisme

Podeu llegir la nota de premsa aquí https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/586362/drets-socials-augmentara-35-percent-pressupost-aquesta-legislatura

comparteix amb nosaltres