Itinere insereix el 56% de les persones amb trastorns mentals

El servei Itinere de la Fundació Joia, que funciona com una agència de col·locació, ha aconseguit el 56% de les insercions laborals de les persones afectades per trastorns de salut mental que han acudit al servei durant el 2012 i el temps transcorregut de 2013.

Itinere, que actualment no rep cap tipus de finançament ni públic ni privat, ha atès en menys d’un any a 71 persones de les quals el 56% han trobat feina.


Del total de les 71 persones ateses, 43 eren homes i 28 dones. A més, segons les dades del servei, el homes tenen major tendència a fer us del certificat de discapacitat per iniciar un itinerari laboral.


El servei divideix en tres fases les actuacions amb les persones amb trastorns de salut mental que acudeixen al servei i realitzen un primer contacte amb l’acollida i el diagnòstic psicosocial i de l’ocupabilitat. Després genera itineraris personalitzats d’inserció laboral i finalment realitza la prospecció i la sensibilització d’empreses, on es dóna molta importància, segons expliquen elsMercado Laboral noti professionals del servei, “al seguiment i suport que es fa des de l’entitat durant el procés d’inserció de la persona a l’empresa i també un cop ha iniciat la seva activitat laboral durant el temps que la persona ho necessiti”.


Tipus de trastorns


Si es comparen les dades amb els darrers dos últims anys, el servei ha aconseguit augmentar el percentatge de persones amb trastorns mentals severs inserides, passant el 2010 del 44% de les insercions, al 53% al 2011 i al 56% el 2012, que s’emmarca dins d’un context de crisi econòmica.


De les persones inserides, el 80% han mantingut el seu lloc de feina i predominen els trastorns de la personalitat, els psicòtics i els trastorns de l’estat d’ànim. En un percentatge inferior apareixen persones amb discapacitat múltiple i trastorns de l’ansietat.

 

 

Fundació Joia

comparteix amb nosaltres