Què som les Fundacions de caire social?

El Palau Macaya de Barcelona ha acollit la presentació del document "Què som la fundacions de caràcter social?", A càrrec de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb l'objectiu de crear un sentiment de pertinença i una manera conjunta de treballar i compartir valors.

 

 

Les fundacions de caire social som entitats sense ànim de lucre que treballem per a la cohesió de la societat, buscant la transformació social i la millora de les condicions de vida, especialment de les persones en situació desfavorida, tot promovent una vida al més autònoma i digna possible.

 

Valors

Les nostres iniciatives, actituds, objectius i realitzacions han d’expressar amb intensitat l’arrelament d’un ventall ampli de valors. En fem una llista dels més transversals, que han d’estar presents en grau eminent en totes les fundacions de caire social:

 

Altruisme: acció abocada als altres, implicant-se des de l’empatia en la dificultat de l’altre, propiciant i afavorint que trobi una sortida autònoma a la seva situació de dificultat.

 

Solidaritat: implica tres components: l’afectiu (sentir les necessitats i comprometre’s per fundacions hometransformar-les), el racional (reconèixer i potenciar les capacitats des de la reciprocitat) i l’universal (distribuir, estendre sense exclusió).

 

Dignitat: respecte que mereix tothom pel simple fet de ser persona: implica el reconeixement efectiu del seu dret de ciutadania des de l’equitat, la justicia social, la seva llibertat, i el reconeixement i la defensa dels seus drets i deures.

 

Integralitat: atenció a la persona en la seva globalitat, en el seu context sencer. Implica presència, proximitat, acció de persona a persona: té en compte les seves característiques i es manté centrada en una visió global.

 

Sentit crític: disconformitat compromesa amb les situacions d’injustícia social, tot identificant-les i assenyalant-les. Capacitat crítica i alhora capacitat de plantejar alternatives constructives, possibilistes, adreçades al bé general, coherents amb aquesta visió crítica.

comparteix amb nosaltres