Tercer any de Jardineria a l'Escola


Aquest any es torna a dur a terme el programa “La Inserció Social com eina de Capacitació i Sensibilització de la Salut Mental en una Escola”Durant els cursos 2011 -2012 i 2012-2013 es va executar des de Dipec, Departament de Treball Social de Arep.

El projecte pretén impulsar estratègies d’informació i sensibilització en nens i nenes del districte, així com el seu entorn més proper com professorat i familiars i afavorir l’inclusió social de persones afectades de trastorn mental, usuaris d’Arep, amb la finalitat d’erradicar i/o atenuar l’estigma que tan sovint els acompanya.

En aquest projecte, l'Escola Mestre Gibert, de Sant Andreu,  es defineix com un lloc idoni i sensibilitzat per abordar temes per posar en pràctica la inserció social de persones amb trastorn mental i, al mateix temps, una eina molt important per incidir des d'edats primerenques en la jardineria  notiimportància de la salut mental, tant en nens com en el personal docent, AMPA i persones interessades en ampliar els seus coneixements sobre la salut mental.

Un aspecte molt significatiu d'aquest Projecte és el treball en xarxa amb diferents dispositius del territori de Sant Andreu: educació amb la Escola Mestre Gibert i l'Administració mitjançant l'Ajuntament del Districte de Sant Andreu.


Objectius


La possibilitat de la inserció laboral de persones amb malaltia mental en l'àmbit de la jardineria i dins nostre territori suposa un objectiu a llarg termini.

L'objectiu del projecte segueix una línia doble que convergeix en comú mitjançant accions conjuntes que donen riquesa i valor afegit al projecte.

D’una banda tenim el grup de persones amb malaltia mental; ells són els usuaris dels diferents serveis de Arep, motivats a participar en el projecte. Ells són els responsables del manteniment dels jardins de les zones de l'Escola (supervisats per educadors); d'altra banda tenim a alumnes de cicle superior; són estudiants de l’Escola Mestre Gibert. Amb ells realitzem xerrades i dinàmiques de sensibilització i els ajudem a fer accions conjuntes amb persones amb  malaltia mental que fan el manteniment dels jardins de la seva Escola.

Quan ambdós grups han passat la primera etapa d'introducció del Projecte, fan conjuntament activitats de jardineria i dinàmiques de sensibilització on comparteixen experiències i treballen valors socials i de convivència.


Els resultats

Els resultats obtinguts en aquests dos anys d'experiència han estat la capacitació de les persones amb malaltia mental, dels estudiants del cicle superior de l'escola Mestre Gibert i el professorat, com agents actius per al canvi social: “empowerment” i sensibilització social.

Treballar amb persones a una edat primerenca, genera persones amb pensaments plens de valors socials i una visió integral de la societat, i sense cap estigma social cap a persones amb discapacitat, en general, i la malaltia mental, en particular.

Assolir que les persones amb malaltia mental comprenguin que poden participar normalment en i amb la nostra comunitat, sentir-se capaços de realitzar activitats beneficioses per a ells i per la  comunitat.

Participen en aquest projecte: Arep, Institut Municipal Discapacitat, Escola Mestre Gibert i l'Ajuntament de Barcelona.

comparteix amb nosaltres