Fundació Joia realitza un taller de reparacions domèstiques

El servei de Rehabilitació Comunitària de Sant Martí inicia un taller de reparacions domèstiques.

 

El servei de Rehabilitació Comunitària de Sant Martí ha iniciat un taller de reparacions domèstiques.

reparacionsdomestiques noti

Aquest taller, que va començar la setmana passada, vol que a través de la pràctica els usuaris augmentin la destresa i l’autonomia de cara als manteniments i les reparacions més senzilles que pugin sorgir a la llar. 

 

També està previst realitzar una part més teòrica per tractar el tema dels riscos a la llar.

comparteix amb nosaltres