Comencen amb èxit les classes del Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental

Es tracta d'un màster professionalitzador i propi de la UAB que està dirigit a llicenciats i diplomats en camps de ciències humanes, socials i de la salut.


En aquesta edició, s'han matriculat un total de 14 alumnes amb l'objectiu d'actualitzar, millorar la seva formació com a professionals dins l'àmbit de la rehabilitació psicosocial i laboral de persones amb problemes de salut mental.
titulmaster noti
Objectius

 

Els alumnes acabaran el curs coneixent els fonaments teòrics i metodològics de la Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental i els diferents àmbits de la seva aplicació.

Per assolir aquests coneixements, hauran d'haver superat un mòdul teòric de 220 hores (30 crèdits), un mòdul de pràctiques amb tutor de 350 hores (15 crèdits) i hauran de lliurar un Treball de Recerca (15 crèdits).

Valor afegit del Màster


Pràctiques en serveis d'assistència púbica en salut mental.
Borsa de treball i expectatives d'inserció laboral.
Interdisciplinarietat teòrica , metodològica i pràctica.
Caràcter comunitari del model assistencial de base.

Lloc: Unitat d'Atenció a l'Usuari Escola de Postgrau Campus UAB .
A l'escola de Postgrau. Campus UAB.
Les classes finalitzaran l'11 de juny de 2013. Els dilluns i dimecres de 16.30 a 20.30h.

comparteix amb nosaltres