Construint la identitat: Adopció i Salut Mental


El lloc de naixement, la filiació, la història i la relació amb els altres tenen una importància cabdal en la construcció del tronc de la identitat de cadascú.


El desconeixement dels orígens i la dificultat per a tenir una narrativa coherent de la pròpia història de vida dificulta aquest procés.

adopcio fetb noti

Sense ajuda, acompanyament i guia a tots nivells, les persones adoptades veuen limitades les possibilitats d'elaborar una identitat integrada i satisfactòria.

 

Aquesta és una jornada adreçada a professionals de la Salut Mental, de l'Atenció Precoç, de la Xarxa Educativa i a tots aquells que des de la professió tenen relació amb persones adoptades i les seves famílies.

 

Cal que entenguin, des de la globalitat, com es poden manifestar les dificultats identitàries en les diferents edats, per afavorir que el provés sigui el més saludable.

 

Preu 35 euros. Inscripcions aquí

comparteix amb nosaltres