Vè Premi de la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente


La convocatòria premiarà amb 6.000 euros al guanyador i publicarà el treball d’investigació a la revista en forma d’article.
El premi, que es convoca cada dos anys, està dotat de 6.000 euros i reconeixerà el millor treball de recerca, individual o en equip, sobre temes relacionats amb la salut mental infantil i juvenil. 


agenda1
Podran optar tots els professionals de la psiquiatria, psicologia, ciències mèdiques i socials vinculats, directament o indirectament, amb l'atenció, prevenció i promoció de la salut mental infantil i juvenil.

El veredicte del jurat es farà públic durant el mes d'octubre de 2012, en un acte que es realitzarà amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.

Per a la valoració dels treballs originals, el jurat tindrà en compte, de forma prioritària, el caràcter innovador del tema, el rigor metodològic, la seva claredat d'exposició i la seva aplicabilitat.

El treball premiat es publicarà a la revista, en forma d'article, amb una menció expressa al premi.

Informació de les bases
http://www.fundacioorienta.com/pdf/convocatoria%20premis2012-web.pdf

Subscriu-te a la revista
http://www.fundacioorienta.com/subscripcio.aspx

comparteix amb nosaltres