Consell d'habitatge

Espai d’intercooperació professional que te per objectiu la millora del model d’atenció dels serveis d’habitatge en salut mental i addicions de manera que promogui  l’autonomia personal i faciliti la integració social i comunitària de les persones ateses.

És un espai de posicionament i d’intercanvi de bones pràctiques, de recursos i propostes de millora. Des del Consell d’habitatge de Fòrum fomentem que les entitats membres treballin amb principis ètics, d’eficàcia, eficiència i la màxima excel·lència tècnica i professional.

 

 

 

comparteix amb nosaltres