Consell d'inserció laboral

El Consell d'Inserció Laboral és un referent tant per al sector de la salut mental com per al teixit empresarial. És un espai col·laboratiu entre entitats que tenen un històric destacat d'expertesa en l'àmbit de la inserció laboral en salut mental. Contribueix de forma activa en la construcció de models  innovadors d'intervenció en la comunitat col·laborant com a partners de les administracions públiques  i treballant amb altres xarxes associatives. Crea coneixement i valor afegit orientant el seu model d'intervenció envers la qualitat i l'excel·lència i fomentant aliances i projectes col·laboratius per millorar la intervenció i l'impacte. 

 

  

comparteix amb nosaltres