Consell Infantil i Juvenil

Espai de treball i intercooperació  que conforma  un mapa de recursos molt divers en el que debatre, visualitzar, compartir i analitzar les necessitats i possibilitats que planteja la població infantil i juvenil i les seves famílies en el context actual. Treballem en el desenvolupament  d’accions consensuades i transversals amb altres institucions i en el territori, des d’un model comunitari i que potencia el treball en xarxa. L’objectiu d’aquest treball col.laboratiu és oferir respostes i accions que suposin un impacte positiu en la qualitat de vida de la població, actuant en els àmbits naturals de vida d’infants, adolescents i joves, i incidint en contexts claus com la salut mental, l’educació, l’atenció precoç, la rehabilitació o el lleure, posant l’accent en les persones amb necessitats específiques i en risc d’exclusió.  

 

comparteix amb nosaltres